Thomas Weitgraven

    Portfolio

Kerntaak 3

D1-K3: Beheert informatie/content

Complexiteit

De beginnend beroepsbeoefenaar zal bij het organiseren van het beheer van informatie/content steeds zijn werkwijze moeten

bepalen. Zijn kennis en vaardigheden hierbij zijn breed tot praktisch-specialistisch, dit hangt er van af voor welke methoden de

organisatie kiest. Hij zal steeds procedures bedenken en problemen oplossen door de keuze en toepassing van normen, methodes,

hulpmiddelen en materialen. De context waarin hij informatie beheert is meestal lokaal en gestructureerd. Hij heeft te maken

met de beheersbaarheid van de informatieaanwas en staat voor de opgave om hier tijdig iets mee te doen, ook al hebben andere

werkzaamheden prioriteit. Het risico van het verkeerd indelen of bewaren van informatie kan zijn dat informatie onvindbaar

wordt of weg raakt en dat bewijslast (denk aan bewijslast voor de Belastingdienst) verloren gaat.

Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid

De mate van zelfstandigheid bij het beheren van informatie is hoog. Hij werkt zelfstandig bij het organiseren van het beheer en

het indelen van informatie, maar zal in een grotere organisatie samen met anderen in een systeem werken. Hij gaat goed om met

zijn speelruimte bij het bepalen van zijn bevoegdheid.

Bij het indelen van informatie is hij verantwoordelijk voor de terugvindbaarheid van informatie op korte en lange termijn, intern

of extern, voor zijn eigen gebruik of gebruik in samenwerking met anderen. Dit betekent dat anderen hem kunnen aanspreken op

zijn resultaten.

Bij het bewaken van bewaaromstandigheden werkt hij zelfstandig maar bij onvolkomenheden en problemen zal hij zo mogelijk

afstemmen met collega’s. Hij is bij het beheren van informatie verantwoordelijk voor zijn eigen werkresultaten en aanspreekbaar

op zijn eigen handelen.

Vakkennis en vaardigheden

De beginnend beroepsbeoefenaar:

   +heeft brede kennis m.b.t. informatie- en communicatietechnologie (inclusief besturing)

   +heeft brede kennis van ergonomische aspecten bij beeldschermwerk en hand-, invoer- en uitvoerapparaten

   +Heeft specialistische kennis over het veilig digitaal werken en zorgvuldig handelen bij het beheren van informatie/content

   +kan normen, procedures en richtlijnen voor informatiebeheer toepassen

   +kan opslagmedia en (hand-, invoer- en uitvoer-) apparaten bedienen

   +kan richtlijnen rondom beeldschermwerk toepassen

   +kan specialistische kennis van de functies en mogelijkheden van een systeem voor het beheren van informatie/content

    toepassen