Thomas Weitgraven

    Portfolio

Kerntaak 2

D1-K2: Produceert informatie/content

Complexiteit

De beginnend beroepsbeoefenaar heeft een divers takenpakket. Zijn taak is het produceren van informatie, maar de manier

waarop, de context waarin dit gebeurt en de systemen, hulpmiddelen, platforms en media die hij gebruikt zijn divers en kunnen

ook snel wisselen. Bij het delen van informatie en het weergeven van informatie bedenkt hij steeds strategieën die het beste

inspelen op de online gemeenschap. De context waarin hij informatie produceert wisselt van gestructureerd en lokaal tot

wisselend en internationaal.

Zijn kennis en vaardigheden bij het produceren van informatie zijn breed over de hele taak heen tot specialistisch waar het

onderdelen betreft.

De complexiteit wordt vergroot doordat er veel ontwikkelingen zijn op media gebied. Er is een afbreukrisico bij het delen en

weergeven van online informatie.

Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid

De mate van zelfstandigheid bij het produceren van informatie is hoog. Hij levert zelfstandig een totaal product op bij het

produceren van informatie. Als hij voor een opdrachtgever werkt zal hij met hem afstemmen over inhoud, vorm en boodschap. Hij

werkt ook samen met anderen in een digitale omgeving, denk hierbij aan een online forum of een content beheer systeem.

Hij is bij het produceren van informatie verantwoordelijk voor zijn eigen werkresultaten en aanspreekbaar op zijn eigen handelen,

maar gedeeltelijk verantwoordelijk voor de inhoud van het product, want soms voldoet de opdracht of aangedragen gegevens

niet. De taken verschuiven van uitvoerend naar faciliterend, naar gelang de opdracht. Het kan bijvoorbeeld zijn dat hij in

opdracht van een leidinggevende een tekst verwerkt, een spreadsheet uitwerkt of een filmpje inbedt in een presentatie, het kan

zijn dat hij het eindproduct samen met anderen op levert of dat hij als kleine zelfstandige voor zijn eigen bedrijf digitale

informatie deelt.

Vakkennis en vaardigheden

De beginnend beroepsbeoefenaar:

    +heeft brede kennis m.b.t. informatie- en communicatietechnologie (inclusief besturing)

    +heeft brede kennis van ergonomische aspecten bij beeldschermwerk en hand-, invoer- en uitvoerapparaten

    +Heeft specialistische kennis over het veilig digitaal werken en zorgvuldig handelen bij het produceren van

      informatie/content

    +heeft specialistische kennis van auteursrechten bij downloaden en hergebruiken van informatie (tekst, beeld, geluid)

    +heeft specialistische kennis van de vormen, effecten, toepassingsmogelijkheden, (bedrijfs-/veiligheids-) risico's, begrippen

      en terminologie van internet en (sociale) media

   +kan goede digitale omgangsvormen toepassen

   +kan datainvoermogelijkheden bedienen

   +kan mobiele ICT-middelen bedienen

   +kan opslagmedia en (hand-, invoer- en uitvoer-) apparaten bedienen

   +kan richtlijnen rondom beeldschermwerk toepassen

   +kan richtlijnen, middelen en methoden rondom veiligheid bij e-mail verkeer toepassen

   +kan specialistische kennis van de functies en mogelijkheden van een systeem voor het produceren van informatie/content

    toepassen

   +kan strategieën en methodes voor het veilig gebruik van en privacy op internet toepassen

   +kan strategieën ontwikkelen voor het toepassen van sociale media