Thomas Weitgraven

    Portfolio

Kerntaak 1

D1-K1: Verzamelt informatie, gegevens en content

Complexiteit

De beginnend beroepsbeoefenaar doorloopt redelijk standaard en routinematige stappen bij het inwinnen van digitale

informatie. Als het gaat om het reproduceren en analyseren van kennis omtrent methoden en plekken van informatie inwinning

zal hij zelf procedures moeten bedenken. Hij verzamelt specialistische informatie over de methoden van het inwinnen van

digitale informatie en over bronnen. Hij evalueert en integreert gegevens en ontwikkelt strategie├źn voor mediagebruik en

zoeken. Hij zal steeds meer een afweging moeten maken bij het gebruik van bronnen en de informatie moeten controleren op

herkomst, betrouwbaarheid en kwaliteit. Dit vereist brede tot specialistische kennis en vaardigheden.

Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid

De mate van samenwerking en zelfstandigheid bij het verzamelen van informatie, gegevens en content hangt af van zijn

werkomgeving. Soms werkt hij samen binnen een organisatie, soms werkt hij als zelfstandige en werkt hij samen met de klant of

met een andere zelfstandige. Hij draagt verantwoordelijkheid voor de door hem verzamelde informatie, voor de overdracht van de

informatie naar anderen en kan meerdere opdrachten naast elkaar naar eigen inzicht uitvoeren. Hij is hierbij verantwoordelijk

voor zijn taken, maar gedeeltelijk verantwoordelijk voor de inhoud van zijn resultaten want soms voldoet gevonden informatie

niet.

Vakkennis en vaardigheden

De beginnend beroepsbeoefenaar:

   +heeft brede kennis m.b.t. informatie- en communicatietechnologie (inclusief besturing)

   +heeft brede kennis van ergonomische aspecten bij beeldschermwerk en hand-, invoer- en uitvoerapparaten

   +Heeft specialistische kennis over het veilig digitaal werken en zorgvuldig handelen bij het verzamelen van informatie,

     gegevens en content

   +heeft specialistische kennis van auteursrechten bij downloaden en hergebruiken van informatie (tekst, beeld, geluid)

   +heeft specialistische kennis van de vormen, effecten, toepassingsmogelijkheden, (bedrijfs-/veiligheids-) risico's, begrippen

    en terminologie van internet en (sociale) media

   +kan datainvoermogelijkheden bedienen

   +kan mobiele ict-middelen bedienen

   +kan opslagmedia en (hand-, invoer- en uitvoer-) apparaten bedienen

   +kan richtlijnen rondom beeldschermwerk toepassen

   +kan specialistische kennis van de functies en mogelijkheden van een systeem voor het verzamelen van informatie, gegevens

    en content toepassen

   +kan strategie├źn en methodes voor het veilig gebruik van en privacy op internet toepassen